Testo Reci-Divo J-Ax

Reci-Divo J-Ax

Testo Reci-Divo la nuova canzone di J-Ax

READ  Subsonica La Glaciazione Video Testi Lyrics

3 pensieri su “Testo Reci-Divo J-Ax

  1. Ma kè mèèRdà è scst???!!! dàìì mà vààffancùlòòò cìììoèèè blèèèè w ììì TH lr shìì k shòòno fìgìì aMòrìì mììèìì vì aMòò shòNòò VòshTràà 4 èvèrrr skòòòpàtemìììì shììì

Lascia un commento