Spij Kochanie, Spij Testo

Testo Spij Kochanie, Spij

Gdy ufnoŝæ ciebie zmorzy
Gdy na tw¹ g³owê spadnie sprawiedliwych sen
Gdy tylko zamkniesz oczy
Ja pod os³on¹ nocy
Ucieknê st¹d
Jak mogê najdalej
Ucieknê bo
Nie mogê tak dalej
Ucieknê nim z mi³oŝci ca³kiem po³knê ciê
Ref.:
Bo im wiêcej ciebie chcê
To mam siebie coraz mniej
Wybacz mi
ooooo
Å'pij kochany ŝpij
Ucieknê od przepaŝci
Tych ramion z których siê nie wyrwê nigdy ju¿
Od jezior twoich oczu
Utopiê siê gdy wskoczê
Ucieknê bo
Nie mogê tak dalej
Ucieknê st¹d
Jak mogê najdalej
Ucieknê od pu³apki orchidei ust
Ref.: Bo im...
Artisti per lettera
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Privacy Policy
Privacy & Cookie Policy