Nie Ma Nie Ma Ciebie Testo

Testo Nie Ma Nie Ma Ciebie

Zima na ramiona moje spad³a
Niewinnoŝci¹ bia³ym ŝniegiem
Pierwsza gwiazda ju¿ na niebie
Nie ma nie ma ciebie
Ref.:
hej moje góry i doliny
Widzia³yŝcie mo¿e dziŝ
Dok¹d odszed³ mój jedyny
Hej Bóg siê rodzi
Moc truchleje
Nie ma nie ma ciebie
Hej moje góry i doliny
Odpowiecie mo¿e mi
Dok¹d odszed³ mój jedyny
Hej Bóg siê rodzi moc truchleje
Nie ma nie ma ciebie
Ogieñ tañczyæ zacz¹³ ju¿ w kominie
A choinka siê zieleni
Serca ludziom opromieni
Moje w kamieñ zmieni
Ref.: Hej moje...
Å'nieg zasypa³ dzisiaj wszystkie drogi
Niewinnoŝci¹ bia³ym p³aszczem
Twoich ŝladów nie wypatrzê
Nie mam ciê na zawsze
Ref.: Hej moje...
Artisti per lettera
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Privacy Policy
Privacy & Cookie Policy