Dgn Testo

Testo Dgn

Parada pulda gözüm yok inan baba
Eloðlu kýyar gülünün fidanýna
Olur a dara düþerim, ihtimal
Olur a dara düþerim, ihtimal
Gülüne su ver, unutma
Olur a dara düþerim, ihtimal
Gülüne su ver, unutma
Kýnalý gelin uçuyor yuvadan
Günü saati biliyor yaradan
Duvaðým, telim, kýrmýzý kemerim
Dileðim bir kýz, bir oðlan
Olur a dara düþerim, ihtimal
Baba, kapýyý kapatma
Olur a dara düþerim, ihtimal
Gülüne su ver, unutma
Vurun davullar güm be de güm güm
Geçer mi geçer ah sayýlý gün
Hem aðlarým hem giderim
Bahtýma ne çýkarsa kabulüm
Olur a dara düþerim, ihtimal
Baba, kapýyý kapatma
Olur a dara düþerim, ihtimal
Gülüne su ver, unutma
Translation
I have no eye for worldly goods, believe me father
Some people may cut down your rose in bloom
I will probably be in trouble
I will probably be in trouble
Don't forget to water the flowers
I will probably be in trouble
Don't forget to water the flowers
Your beloved one is gone for a bride
Only God know the time
With my gown, my veil and my red silk ribbons
I wish a daughter and a son
I will probably be in trouble
Father, don't close the door
I will probably be in trouble
Don't forget to water the flowers
Beat the drums, drumming drumming
I count the days
I'll be weeping but I'll still go
Whatever fate offers, I'll accept
I will probably be in trouble
Father, don't close the door
I will probably be in trouble
Don't forget to water the flowers
Artisti per lettera
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Privacy Policy
Privacy & Cookie Policy