Daj Mi Drugie Zycie Testo

Testo Daj Mi Drugie Zycie

Moje życie daleko gdzieŝ
moje życie odchodzi w dal
Matka z ojcem nie kupiĝ mi
Tak piĝknego nie bĝdĝ miaŝ
ŝwiat już ucieka spod skrzydeŝ
I znika moja kochana
Daj mi
drugie takie życie
Daj mi szansĝ Panie
bo spotkaŝem miŝoŝĝ
Chcĝ zasŝużyĝ na niĝ
Daj mi
drugie takie życie
Daj mi szansĝ Panie
bo spotkaŝem miŝoŝĝ
Chcĝ zasŝużyĝ na niĝ
Chwil żaŝujĝ tych obok nas
Sŝodkich, niezapomnianych sŝ󷼢r /> Myŝli nieprzemyŝlanych i
Gest󷠰iĝknych, nieznanych dr󧼢r /> Chciaŝbym raz jeszcze m󣠰oczuĝ
Twych rudych wŝos󷠰ŝomienie
Daj mi
drugie takie życie
Daj mi szansĝ Panie
bo spotkaŝem miŝoŝĝ
Chcĝ zasŝużyĝ na niĝ
Daj mi
drugie takie życie
Daj mi szansĝ Panie
bo spotkaŝem miŝoŝĝ
Chcĝ zasŝużyĝ na niĝ
Za ten ŝmiech bliski nieba
Oddam ŝwiata rozkosze
Z tobĝ zginie m󪠣aŝy ŝwiat
Chciaŝbym blisko byĝ twoich rĝk
A moje życie odchodzi
ŝwiat już ucieka spod skrzydeŝ
Daj mi
drugie takie życie
Daj mi szansĝ Panie
bo spotkaŝem miŝoŝĝ
Chcĝ zasŝużyĝ na niĝ
Daj mi
drugie takie życie
Daj mi szansĝ Panie
bo spotkaŝem miŝoŝĝ
Chcĝ zasŝużyĝ na niĝ
Artisti per lettera
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Privacy Policy
Privacy & Cookie Policy