Chico Serce Moje Testo

Testo Chico Serce Moje

Muszê coŝ powiedzieæ ci, ci, cicho
cicho szeptaæ
Serce nie mo¿e czekaæ
Nogi nios¹ mnie bo my, my, myŝli
myŝli s¹
Myŝli s¹ dawno przy niej
Cicho, cicho
serce moje, moja ty
Cicho
Serce dr¿y
Cicho, cicho
Serce moje, moja ty
Cicho
Serce dr¿y
Z tob¹ zatañczyæ, z tob¹ ¿yæ
i czerwone wino piæ
Bo na ŝwiecie tym niczego
nie znajdê lepszego
Kruczy warkocz, skrzyd³a dwa
Dusza moja, dusza twa
byle tylko nie zabrak³o
najpiêkniejszych s³󷼢r
Nie uciekaj wiêcej mi, mi, mi³oŝci
Mi³oŝæ czeka
Kocha gor¹ce noce
Przytul mocno mnie bo ja, ja, jaŝmin
jaŝmin odda
Chyba naprawdê kocha
Cicho, cicho
serce moje, moja ty
Cicho
Serce dr¿y
Cicho, cicho
Serce moje, moja ty
Cicho
Serce dr¿y
Z tob¹ zatañczyæ, z tob¹ ¿yæ
i czerwone wino piæ
Bo na ŝwiecie tym niczego
nie znajdê lepszego
Kruczy warkocz, skrzyd³a dwa
Dusza moja, dusza twa
byle tylko nie zabrak³o
najpiêkniejszych s³󷼢r
Muszê coŝ powiedzieæ ci, ci, cicho
cicho szeptaæ
Serce nie mo¿e czekaæ
Nogi nios¹ mnie bo my, my, myŝli
myŝli s¹
Myŝli s¹ dawno przy niej
Cicho, cicho
serce moje, moja ty
Cicho
Serce dr¿y
Cicho, cicho
Serce moje, moja ty
Cicho
Serce dr¿y
Z tob¹ zatañczyæ, z tob¹ ¿yæ
i czerwone wino piæ
Bo na ŝwiecie tym niczego
nie znajdê lepszego
Kruczy warkocz, skrzyd³a dwa
Dusza moja, dusza twa
byle tylko nie zabrak³o
najpiêkniejszych s³
Artisti per lettera
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Privacy Policy
Privacy & Cookie Policy