100 Lat Mlodej Parze Testo

Testo 100 Lat Mlodej Parze

Nie ju¿ nie p³aczê bo dziŝ nie mam wiêcej ³ez
Po co p³akaæ skoro i tak ¿enisz siê
Ju¿ jej dzisiaj przyrzeka³eŝ
Co mi kiedyŝ obieca³eŝ
I gdy gorzko zawo³aj¹
Poca³ujesz j¹
Ref.:
Sto lat m³odej parze
yczymy spe³nienia marzeñ
Sto lat dla mnie samej
W bólu i we ³zach
Nie Ju¿ nie p³aczê bo dziŝ nie mam wiêcej ³ez
Jak tu p³akaæ skoro dziŝ wesele jest
I do tañca cudnie graj¹
Goŝcie brzuchy nape³niaj¹
Ale nikt z nich nie wie ¿e
e to pogrzeb jest
Ref.: Sto lat...
Nie Ju¿ nie p³aczê lecz siê mogê w duchu ŝmiaæ
Bo zatru³am nocy tej kielichy dwa
Szkoda ¿e ju¿ zapomnia³eŝ
Co mi kiedyŝ obieca³eŝ
Zaraz ju¿ poczujesz ¿e
S³odka zemsta jest
Ref.: Sto lat
Artisti per lettera
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Privacy Policy
Privacy & Cookie Policy