Que Te Fagorishen Testo

Testo Que Te Fagorishen

Xosé Toxeiro Díaz
non fora conselleiro pero alguns cartos tía.
Catro millons da xubilación
debaixo da muñeca e da televisión.
Sentía necesidá de practicar o coito
e con dúas Marías practicáballo moito.
Pero o que él non supoñía
e que has mociñas lle roubarían.
E pra que Toxeiro non souspitara
yacían voluntarias todo o tempo na cama
e mentras que una facíalle o amor
a otra revolvía porque estaban en compló.
'Botáronme droja no colocao
qu'eu notara que dormira moitas horas.
¡Imposible! qu'eu dormo poucas horas.'
¿Qué dishe? Que te fagorishen.
As dúas mulleres estaban en compló
buscando domicilios para a prespetuación.
E mentras qu'unha daballe o placer
a outra se ocupara de roubar e revolver.
¿Qué dishe? Que te fagorishen.
Agora Toxeiro non ten un carto
pero, sen embargo, de sexo está farto.
¿Qué dishe? Que te fagorishen.
Artisti per lettera
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Privacy Policy
Privacy & Cookie Policy