Taxi Testo

Testo Taxi

Hej, je, je, jea...
Hej, je, je, jea...
Hej, je, je, jea...
Vozite, sjever ili jug
Svejedno je, moe i u krug
Samo me maknite od nje
Odlazim, dosta mi je sveg'
Taxi trebam da joj pobjegnem sad
Vozite me u neki drugi grad
Kroz stop i crveno samo proðite
Taxi treba mi, brzo doðite
Vozite, sjever ili jug
Ljubav je zaèarani krug
Vozite izvan grada bar
Cijena sad nebitna je stvar
Taxi trebam da joj pobjegnem sad
Vozite me u neki drugi grad
Kroz stop i crveno samo proðite
Taxi treba mi, brzo doðite
Taxi trebam da joj pobjegnem sad
Vozite me u neki drugi grad
Kroz stop i crveno samo proðite
Taxi treba mi, brzo doðite
Taxi treba mi, brzo doðite
Taxi trebam da joj pobjegnem sad
Vozite me u neki drugi grad
Kroz stop i crveno samo proðite
Taxi treba mi, brzo doðite
Taxi trebam da joj pobjegnem sad
Vozite me u neki drugi grad
Kroz stop i crveno samo proðite
Taxi treba mi, brzo doðite
Taxi treba mi, brzo doðite
Hej, je, je, jea...
Hej, je, je, jea...
Hej, je, je, jea...
Hej, je, je, jea...
Hej, je, je, jea...
Hej, je, je, jea...
Artisti per lettera
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Privacy Policy
Privacy & Cookie Policy