Jedina Si, Jedina Testo

Testo Jedina Si, Jedina

Ja bit æu tvoj
Jer jedina si za mene
Nema takvih to zna
to mogu da te zamjene
Ja bit æu tvoj
Jer s tobom sam drugaèiji
A sve do tebe bio sam
I nièiji i svaèiji
Samo ti si
Meni vjerovala
I ruku dala kad sam padao
Ti si bila
Bila i ostala
Sve ono èemu sam se nadao
JEDINA SI, JEDINA
NA JE SUSRET BIO SUDBINA
JEDINA SI, JEDINA
SVE SU DRUGE LA
TI SI ISTINA
Artisti per lettera
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Privacy Policy
Privacy & Cookie Policy