Testo Reci-Divo J-Ax

Testo Reci-Divo J-Ax

Reci-Divo J-Ax

Testo Reci-Divo la nuova canzone di J-Ax

3 risposte a Testo Reci-Divo J-Ax
  1. Ax sei un figo. u.u ♥

  2. Grazie per tutto, J-Ax. (: ♥

  3. Ma kè mèèRdà è scst???!!! dàìì mà vààffancùlòòò cìììoèèè blèèèè w ììì TH lr shìì k shòòno fìgìì aMòrìì mììèìì vì aMòò shòNòò VòshTràà 4 èvèrrr skòòòpàtemìììì shììì