Kochaj Testo

Testo Kochaj

Teraz ju¿ wiem, ¿e tamtych nut
ju¿ nie zagram, bo i po co
Bez nich móª ¦amp'wiat niewiele wart
pozbawiony dnia i nocy
A ja powoli znikam
ot, taki cz³owiek znik¹d
Co ci¹gle jeszcze lubi ŝniæ
Zaklinam w³asne s³owa
Na wspak by mó£ ¯d nowa
Z tob¹ i obok ciebie. . .
Daj mi znak, mo¿e list napisz mi, napisz chocia¿
Na poczcie t³ok
Z takich s³󷬠list󷠴wych z³o¿ê wz󲠡lchemiczny
Na ca³y rok:
Kochaj ciep³e noce, gdy je masz
Pokochaj, kochaj mocno ca³y czas
Napisz trzy, mo¿e dwa s³owa i napisz chocia¿
Na poczcie t³ok
Kiedy los zawo³a g³oŝno
Stare grzechy w cieniu zostaw
Nogi zdrowe masz i buty te¿
S³abym drogê gwiazdy wska¿¹
Silnym trzeba mocnych wra¿eñ
Mi³oŝæ nam wystarczy
dobrze wiesz
Ty wiesz, dobrze wiesz
Sama dobrze wiesz
To jest gra, taka gra, tylko ju¿ powiedzia³aŝ
Nie bêdziesz m󪼢r Inny jest ca³y ŝwiat, inny p³acz, nawet inny
m󪠳tary p³aszcz
Kochaj ciep³e noce, gdy je masz
Pokochaj, kochaj mocno ca³y czas
Napisz trzy, mo¿e dwa s³owa i napisz chocia¿
Na poczcie t³ok
Kiedy los zawo³a g³oŝno
Stare grzechy w cieniu zostaw
Nogi zdrowe masz i buty te¿
S³abym drogê gwiazdy wska¿¹
Silnym trzeba mocnych wra¿eñ
Mi³oŝæ nam wystarczy
dobrze wiesz
Ty wiesz, dobrze wiesz
Sama dobrze wiesz
To jest gra, taka gra, tylko ju¿ powiedzia³aŝ
Nie bêdziesz m󪼢r Inny jest ca³y ŝwiat, inny p³acz, nawet inny
m󪠳tary p³aszcz
Kochaj ciep³e noce, gdy je masz
Pokochaj, kochaj mocno ca³y czas
Napisz trzy, mo¿e dwa s³owa i napisz chocia¿
Na poczcie t³ok
Artisti per lettera
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Privacy Policy
Privacy & Cookie Policy