Erkekler Testo

Testo Erkekler

Yalnýzlýk Allah'a mahsus
Yalnýz yatmak mý, ay ay imkansýz
Biri mutlaka olmalý
Seni acil unutmalý
Ya olmazsa seni þeytanýn þahidi sus
Çivi çiviyi söker, sökmezse þansýna küs
Elimi sallasam ellisi
Baþýmý sallasam tellisi
Erkekler
Ooof içim sýkýlýyor
Ooof pabucum sýkýyor
Burda hayat þöyle böyle
Yaþýyoruz zar zor öyle
Þimdilik sensiz olmadý
Tüh, taþ yerini bulmadý
Sen nasýlsýn iyi misin
Ne var ne yok hasta mýsýn
Yoksa benim gibi boþta mýsýn
Elimi sallasam ellisi
Baþýmý sallasam tellisi
Erkekler
Ooof içim sýkýlýyor
Ooof pabucum sýkýyor
Artisti per lettera
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Privacy Policy
Privacy & Cookie Policy