Bolje Za Nas Testo

Testo Bolje Za Nas

Kada vrata zatvori
Budi sretna tamo gdje
Sve te ljepe èeka ljubavi
Jo æe nekog voljeti
Bit æe svega ne boj se
Idi i bez mene nastavi
BOLJE ZA NAS
BOLJE ZA NAS
DA TE VIE NE VIDIM
DA SE POMIRIM SA TIM
BOLJE ZA NAS
BOLJE ZA NAS
DA TE VIE NE VIDIM
DA TE ZABORAVIM
Kada vrata zatvori
Samo budi daleko
Idi nemoj da se okreæe
Netko æe ti pruiti
Puno vie nego ja
Idi i bez mene uspjet æe
Artisti per lettera
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Privacy Policy
Privacy & Cookie Policy