Without You David Guetta e Usher video ufficiale

Without You David Guetta e Usher video ufficiale

Appena rilasciato il video ufficiale di Without You, di David Guetta e Usher

Qui invece trovi  traduzione del testo di Without You David Guetta e Usher